Translations


Translations by an Icelandic friend who says:

The rest is kinda translated by me and google translate but sometimes neither of us know icelandic

The pop-out box titles

 • The Orange means Information or Trivia.
 • The Red means Content
 • The Green means Background

Menu items

 • Staðfræðigögn = Topography data or math data
 • Grunngögn = Basic data
 • Fossir og flúðir = Waterfalls and rapids
 • vatnafar = hydrology
 • vegir = roads
 • mannvirki = structures
 • þéttbýli = urban
 • Fjarkönnunargögn = Remote Sensing Data
 • Gervitunglamyndir = Satellite images
 • Loftmyndir = Air photos
 • Lífríki = Ecosystem
 • Veiðitölur úr ám = Hunting numbers from rivers
 • Laxveiði í borgarfirði = Salmon fishing in Borgarfjörður
 • Náttúruvá = Nature wow,, lol love this translation.. think it´s something like naturehazard
 • Ofanflóð = Snow-or landslide
 • snjóflóð , óflokkað = avalanche, unsorted
 • þurrt flekahlaup = dry ?
 • þurrt lausasnjóflóð = dry loose avalanches
 • kófhlaup = ?
 • vott flekahlaup = wet ?
 • vott lausasnjóflóð = wet loose avalanches
 • krapaflóð = slush flood
 • aurskriða = mudslide
 • vatnsflóð = flood
 • vatnsborð flóða = flood water level
 • flóðför = flood movement or flood marks
 • Veðurfar = Weather
 • meðalhiti = average temperature
 • hámark#i = maximum temperature
 • lágmark#i = lowest temperature
 • úrkoma = rainfall
 • meðalúrkoma = average rainfall
 • Vatnafar og jöklar = Lakes and glaciers
 • flóðagreining = flood analysis
 • mælistöð = measuring station
 • jöklamyndir = glacier photos
 • afrennsli = drainage
 • jöklar = Glaciers
 • flákar útlínur jökla = fillet edges of glaciers
 • vatnafarsflokkun = hydrology classification
 • setmiðlaðar dragár = ? something regarding rivers
 • auravörn á láglendi = ? guessing mud protection of lowland
 • votlendismiðlun á hálendi = Wetlands sharing in the highlands
 • ómiðlaðar dragár = ? This is kinda hard to translate as the letter “Á” means river snjómiðlaðar dragár = Snow shared drawriver,,, best i can come up with
 • jökulsker = glacial stands ,, more like Glacial island or glacial small area of rocks
 • jarðvegmiðlaðar dragár á lági =(google=reduce soil shared the song)groundway rivers on lowland
 • jöklar án grunnvatns = glaciers without groundwater
 • votlendismiðlun á hálendi = Wetlands (sharing) in the highlands
 • jöklar með grunnvatn = glaciers with groundwater
 • lindár af hriplekum svæðum = springs of leaky regions ?
 • lindár af treglekum svæðum = springs of leaks reluctant Region
 • jarðvegs og setmiðlun á hálendi = soil and (sediments) in the highlands
 • mýrarvötn á láglendi = marshes in lowland lakes
 • Náttúruverndaráætlun = Nature Conservation plan
 • tillaga = proposal
 • lög = Laws
 • náttúruminjaskrá = natural heritage list
 • friðlýst svæði = declared protected area
 • þjóðgarðar = national parks
 • friðlönd = nature reserves
 • náttúruvætti = ? nature spirits
 • búsvæði = habitat area´s
 • fólkvangar = Country parks
 • þjóðgarðar friðlýstir með sérlögum = peace parks declared by special law
 • friðlýst með sérlögum = protected by special laws
 • Skóglendi = Woodland
 • náttúrlegt birkilendi = natural birch ending
 • náttúrlegur birkiskógur = natural birch forest
 • náttúrlegt birkikjarr = natural birch scrub
 • náttúrleg endurnýjun birkis = natural birch regeneration
 • Ræktað skóglendi = Cultivated forests
 • skógræktarsvæði = forest breeding areas
 • blandskógar = mixed forest
 • barrskógar = coniferous forests
 • laufskógar = leaf forests
 • Jarðvegur = Ground-soil
 • jarðvegskort = ground maps
 • melajörð = gravel soil
 • brúnjörð = brown soil
 • sandjörð = sand soil
 • melajörð sandjörð = gravel soil sand soil
 • brúnjörð blautjörð = brown soil, wet soil
 • sandjörð bergjörð = sand soil rock soil
 • bergjörð = rock soil
 • svartjörð = Black soil
 • mójörð = peat soil
 • Jarðfræði = Geology
 • jarðhitasvæði = geothermal heat zone
 • sprungur = cracks
 • misgengi = faults
 • jarðskjálftasprungur = earthquake cracks
 • hallamislægi = ? Slope (difference)
 • gossprungur = fissure cracks
 • gígar = craters
 • dyngjuhvirflar = ?????
 • jarðlög = strata
 • súr hraun söguleg = acidic lava historical
 • súrt innskot = acidic clips
 • súr hraun forsöguleg = acidic lava prehistoric
 • súrt gosberg nútími = acidic volcanic rock modern
 • hraun yngra en = lava younger than
 • gosberg eldra en = volcanic rock older than
 • hraun forsöguleg = prehistoric lava
 • setlög frá nútíma = sediments from modern
 • hraun söguleg = historic lava
 • basískt innskot = alkaline clips
 • móberg setlög yngri en = tuff sediments younger than
 • surtbrandur = ? (Surt Brand)
 • Orkunýting = Energy efficiency
 • raforkuver = powerplant
 • vatnsafl = hydropower
 • jarðvarmi = Geothermal
 • metan = methane
 • sorpbrennsla = Waste incineration
 • dísilstöð = Diesel Station

Please free to leave a better translation for anything!

Advertisements

Please feel free to leave a reply. (All comments are moderated)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.